Zawody konne Ludźmierz 4 maja 2014

PROPOZYCJE TOWARZYSKICH ZAWODÓW KONNYCH
W UJEŻDŻENIU (A)
I SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY (B)
O PUCHAR SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ WSI LUDŹMIERZ
Ludźmierz 4 maja 2014
Organizator: Stowarzyszenie Jeździeckie PRO-NATI w Ludźmierzu (www.pro-nati.pl)
Termin: 04.05.2014 (niedziela)
Miejsce: Ludźmierz, ul. Podhalańska – obok jezior
parkur / czworobok: trawa 100×40
rozprężalnia: trawa 40×20
Termin zgłoszeń: do 02.05.2014 kontakt@pro-nati.pl
Wszystkie informacje organizacyjne związane z zawodami będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej organizatora: www.pro-nati.pl
Osoby funkcyjne
Sędzia Główny A: Barbara Zygmunt
Sędzia Główny B: Bogusława Długosz
Sędzia B: Małgorzata Melon, Barbara Zygmunt
Komisarze: rotacyjnie
Lek. wet: Kuba Baraniak
Dyrektor Zawodów: Wojciech Ścisłowicz (tel. 609 098 655)
Dokumenty jeźdźców:
– zaświadczenie lekarskie zezwalające na uczestnictwo w zawodach jeździeckich,
– aktualna polisa NNW z tytułu uczestnictwa w zawodach jeździeckich,
– osoby niepełnoletnie – pisemna zgoda rodzica lub prawnego opiekuna.
Zawodnicy muszą startować w atestowanym kasku lub toczku z zapięciem trzypunktowym. Zaleca się też dla wszystkich niepełnoletnich zawodników kamizelki ochronne.
Wszystkich uczestników konkursów obowiązuje schludny i bezpieczny strój.
Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM.
Dokumenty koni: paszport z aktualnymi szczepieniami przeciwko grypie końskiej.
Startować mogą konie 4-letnie i starsze.
Rząd i ogłowie zgodne z przepisami PZJ.
Koń 6-letni i starszy może startować 3 razy w całych zawodach, ale w jednym konkursie max. 2 razy, przy czym do wyników liczony jest rezultat tylko PIERWSZEGO przejazdu w danym konkursie.
Nagrody: rzeczowe za miejsca I – III.
Dekoracje będą się odbywały od razu po zakończeniu konkursu.
Opłaty:
Opłata organizacyjna 20zł / 1 przejazd + 5 – opłata organizacyjna (jednorazowa)
[zgłoszenie do konkursu poza terminem: 30zł/przejazd]
Opłata za boks: 50zł/doba (decyduje kolejność zgłoszeń)
Nocleg + wyżywienie dla zawodnika – 65zł/ doba ( rezerwacja przez wcześniejszy kontakt telefoniczny do dnia 02.05.2014)
Każda zmiana na listach startowych – po ich wywieszeniu 10 zł.
Komitet Organizacyjny nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań trenera, zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych wydarzeń. Zawodnicy i właściciele odpowiadają osobiście za zniszczenia w stosunku do osób trzecich, spowodowane przez nich samych, ich pracowników lub ich konie. Dlatego zalecane jest zawarcie stosownego pełnego ubezpieczenia OC na czas udziału w zawodach.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów.
Sprawdzanie dokumentów: niedziela w godz. 09:00 – 10:00 (na hipodromie).
Program :
UJEŻDŻENIE (A) godz. 10
10.00 – Konkurs klasy L (program L1) – kuce, duże konie
12.00 – Konkurs klasy P (program P4) – kuce, duże konie
SKOKI PRZEZ PRZESZKODY (B) godz. 14
14.00 – Konkurs I 50cm – z trafieniem w normę czasu – Zał. S-1 reg. B
15.00 – Konkurs II 70cm – z trafieniem w normę czasu – Zał. S-1 reg. B
16.00 – Konkurs III 80cm – zwykły art.238.2.1
17.30 – Konkurs IV 100 cm zwykły z rozgrywką art.238.2.2
Godziny rozpoczęcia konkursów mogą ulec zmianie ze względu na ilość startujących par.
Na terenie zawodów będzie działała gastronomia.
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowania konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
2. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy oraz do przypadków nadużywania pomocy.
3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także podczas podróży powrotnej z zawodów.
4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranna opiekę po zakończeniu zawodów a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach , spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
5. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.
Propozycje zatwierdzone przez Małopolski Związek Jeździecki dn.22-04-2014
Monika Lubkiewicz-Boruta
Vice Prezes Zarządu MZJ d/s Sportu

Robert Urbański

Jestem pasjonatem kumoterek jak wy. Ciesze się, że możemy każdego roku wspólnie przezywać emocje na torach kumoterskich. Prowadzę ten serwis od 2008 roku i dziękuje za Wasze wsparcie również dzięki waszym dotacjom.