Regulamin widza – ważne

Regulamin Widza Parady Gazdowskiej 2011
1. Widzowie przebywający na terenie odbywającej się imprezy sportowo –
promocyjnej Parada Gazdowska są zobowiązani do przestrzegania
niniejszego regulaminu.
2. Widzowie mają obowiązek bezwzględnego wykonywania poleceń
służbowych służb mundurowych w tym: policji, strażaków OSP
i pracowników firmy ochroniarskiej.
3. Podczas trwania imprezy sportowo – promocyjnej Parada Gazdowska
widzowie muszą przebywać w wyznaczonych strefach a zarazem
przebywać w odległości bezpiecznej z zachowaniem szczególnej
ostrożności.
4. Podczas trwania imprezy sportowo – promocyjnej Parada Gazdowska
widzowie muszą zwracać szczególną uwagę na małoletnie dzieci
i przebywające na terenie zwierzęta nieuczestniczące w zawodach.
5. Zabrania się rzucania, ustawiania, rozsypywania przedmiotów mogących
wpłynąć na bezpieczeństwo zawodników i koni.
6. W przypadku nie przestrzegania regulaminu Organizator ma prawo
interweniować siłami służb mundurowych.
7. Widzowie będący poza wyznaczonym miejscem, przebywają na własną
odpowiedzialność. Nie mają prawa do żadnych roszczeń wobec
Organizatora do odszkodowania w razie jakiegokolwiek nieszczęśliwego
wypadku.

Robert Urbański

Jestem pasjonatem kumoterek jak wy. Ciesze się, że możemy każdego roku wspólnie przezywać emocje na torach kumoterskich. Prowadzę ten serwis od 2008 roku i dziękuje za Wasze wsparcie również dzięki waszym dotacjom.