REGULAMIN „PARADY GAZDOWSKIEJ – 2011”

REGULAMIN „PARADY GAZDOWSKIEJ – 2011”
1. W imprezie może brać udział uczestnik, który zgłosi się w piątek przed imprezą u danego
organizatora według rozpiski* i zapisze się na listę startową do danej konkurencji, podając imię
i nazwisko swoje oraz współuczestnika, a także imię konia. Każdy koń otrzyma numer startowy, który
będzie ważny w wyścigu kumoterek, skiringu i ski-skirignu we wszystkich imprezach (Poronin, Ludźmierz,
Kościelisko, Bukowina Tatrzańska, Biały Dunajec). W razie utraty numeru startowego skontaktować się
z koordynatorem Parady Gazdowskiej lub z Biurem Zawodów w czasie Parady.
2. Małoletni oraz młodzież do 18 roku mogą brać udział jedynie w przejeździe paradnym
w „Paradzie Gazdowskiej”.
3. Kumoska może startować z chwilą ukończenia 18 roku życia.
4. Uczestnicy winni mieć przy sobie Dowód Osobisty.
5. Każdy powożący uczestnik biorący udział w: paradach, wyścigu kumoterek, skiringu lub ski-skiringu
musi posiadać ważne ubezpieczenie OC.
6. Jeden zespół może startować w czasie jednej imprezy w trzech konkurencjach
w dowolnej kolejności. Koń nie może powtarzać biegu w danej konkurencji pod innym jeźdźcem lub
powożącym.
7. Uczestnicy: jeźdźcy, narciarze, powożący i kumoski, obowiązani są startować tylko
w strojach góralskich. Ze względu na dbałość o tradycję, uczestnicy bez stroju góralskiego nie będą
dopuszczeni do imprezy, dopuszczane są stroje innych regionów dla uczestników spoza Podhala.
Obowiązują tradycyjne kumoterki drewniane. Kumoterki metalowe nie zostaną dopuszczone.
8. Uczestnikom w czasie jazdy wolno używać bata i palcatu, jednak batem tym może operować tylko osoba
prowadząca konia lub zaprzęg, a nie osoba towarzysząca.
9. W przypadku doprowadzenia konia na start, osoba towarzysząca nie może posiadać przy sobie bata, jak też
go używać. Za nadmierne używanie bata będzie publiczna nagana lub niedopuszczenie uczestnika do
kolejnej imprezy. Wyłamanie konia do wewnątrz lub zewnątrz trasy powoduje dyskwalifikacje. Po
dyskwalifikacji uczestnik nie ma powtórnego startu.
10. Poprawnego przebiegu imprezy na trasie będą pilnować sędziowie – nie prawidłowy przebieg tzw.
„wyłamanie”, będą sygnalizować czerwoną chorągiewką.
11. Start odbywa się z pozycji stój, tzn. pełne zatrzymanie. Pełne zatrzymanie jest to zatrzymanie
przednimi nogami za pierwszą linią startową. Po prawidłowym zatrzymaniu na sygnał sędziego (gwizdek lub
dzwonek), uczestnik dostaje prawo startu. Zatrzymanie na pasie startowym nie może trwać dłużej niż 120
sekund. Pole startowe ma długość 5m.
12. Trzykrotne nieposłuszeństwo przy starcie powoduje dyskwalifikacje w danej konkurencji.
13. Do uczestnictwa w imprezie kategorycznie nie będą dopuszczone osoby, których stan
wskazuje na spożycie alkoholu.
14. Ze względu na wysoki poziom uczestników oraz wysoką rangę imprezy kulturalnej „Parada
Gazdowska”, powinien być wprowadzony elektroniczny pomiar czasu,
15. W kumoterkach startuje kumoter z kumoską, (przebierańcy nie będą klasyfikowani).
16. Uczestnik może wnosić protest do Komisji Sędziowskiej przed rozdaniem nagród (wpłata 50 zł).
17. Za prawidłowe przeprowadzenie imprezy odpowiedzialny jest Sędzia Główny.
* Wykaz imprez w poszczególnych miejscowościach wraz z osobą odpowiedzialną:
· 30 stycznia 2011r. – Poronin, GCIiP tel. 18 20 742 98
· 2 luty 2011r. – Ludźmierz, Jan Ścisłowicz, tel. 601 455 651
· 6 luty 2011r. – Kościelisko, GOKR tel. 18 20 700 51
· 13 luty 2011r. – Bukowina Tatrzańska, BCK tel. 18 20 77 221
· 20 luty 2011r. – Biały Dunajec, GOK tel: 18 20 739 82
Członek Zarządu Głównego
Związku Podhalan
Koordynator Andrzej Skupień

Robert Urbański

Jestem pasjonatem kumoterek jak wy. Ciesze się, że możemy każdego roku wspólnie przezywać emocje na torach kumoterskich. Prowadzę ten serwis od 2008 roku i dziękuje za Wasze wsparcie również dzięki waszym dotacjom.

2 myśli na temat “REGULAMIN „PARADY GAZDOWSKIEJ – 2011”

  • 31 stycznia, 2011 o 2:35 pm
    Permalink

    Czy Ludźmierz napewno jest 2 lutego (środa)????

  • 31 stycznia, 2011 o 4:55 pm
    Permalink

    Zakopiec i kumoterki.pl jadą w środę, więc są. Wiem, że to nietypowe ale Ludźmierz ma swoje święto i dlatego w tygodniu. Do zobaczenia

Komentarze są wyłączone.