Regulamin kumoterek 2010

Troche spóźniony ale wrzucamy dla informacji. Przesłany przez GOK Kościelisko.
REGULAMIN „PARADY GAZDOWSKIEJ – 2010”

1.W imprezie może brać udział uczestnik, który zgłosi się na jedną godzinę przed startem i zapisze się na listę startową do danej konkurencji, podając imię i nazwisko swoje oraz współuczestnika, a także imię konia lub dokona wcześniejszej rejestracji*. Każdy koń otrzyma numer startowy, który będzie ważny w wyścigu kumoterek, skiringu i ski-skirignu we wszystkich imprezach (Szaflary, Poronin, Biały Dunajec, Kościelisko, Ludźmierz, Bukowina Tatrzańska, Zakopane, i Rabka). Utrata numerku startowego powoduje nie dopuszczenie konia do startu.
2.Małoletni oraz młodzież do 18 roku mogą brać udział jedynie w przejeździe paradnym lub
w „Paradzie Gazdowskiej”.
3.Kumoska może startować z chwilą ukończenia 18 roku życia.
4.Uczestnicy winni mieć przy sobie Dowód Osobisty.
5.Każdy uczestnik biorący udział w wyścigu kumoterek, skiringu lub ski-skiringu musi posiadać ważne ubezpieczenie OC
6.Jeden zespół może startować w czasie jednej imprezy w trzech konkurencjach
w dowolnej kolejności. Koń nie może powtarzać biegu w danej konkurencji pod innym jeźdźcem lub powożącym.
7.Uczestnicy: jeźdźcy, narciarze, powożący i kumoski, obowiązani są startować tylko
w strojach góralskich. Ze względu na dbałość o tradycję, uczestnicy bez stroju góralskiego nie będą dopuszczeni do imprezy, Dopuszczane są stroje innych regionów dla uczestników spoza Podhala. Obowiązują tradycyjne kumoterki drewniane. Kumoterki metalowe nie zostaną dopuszczone.
8.Uczestnikom w czasie jazdy wolno używać bata i palcatu, jednak batem tym może operować tylko osoba prowadząca konia lub zaprzęg, a nie osoba towarzysząca.
9.W przypadku doprowadzenia konia na start, osoba towarzysząca nie może posiadać przy sobie bata, jak też go używać. Za nadmierne używanie bata będzie publiczna nagana lub niedopuszczenie uczestnika do kolejnej imprezy. Wyłamanie konia do wewnątrz lub zewnątrz trasy powoduje dyskwalifikacje. Po dyskwalifikacji uczestnik nie ma powtórnego startu.
10.Poprawnego przebiegu imprezy na trasie będą pilnować sędziowie – nie prawidłowy przebieg tzw. „wyłamanie”, będą sygnalizować czerwoną chorągiewką.
11.Start odbywa się z pozycji stój, tzn. pełne zatrzymanie. Pełne zatrzymanie jest to zatrzymanie przednimi nogami za pierwszą linią startową. Po prawidłowym zatrzymaniu na sygnał sędziego (gwizdek lub dzwonek), uczestnik dostaje prawo startu. Zatrzymanie na pasie startowym nie może trwać dłużej niż 120 sekund. Pole startowe ma długość 5rn.
12.Trzykrotne nieposłuszeństwo przy starcie powoduje dyskwalifikacje w danej konkurencji.
13.Do uczestnictwa w imprezie kategorycznie nie będą dopuszczone osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu.
14. Ze względu na wysoki poziom uczestników oraz wysoką rangę imprezy kulturalnej „Parada Gazdowska”, powinien być wprowadzony elektroniczny pomiar czasu,
15.W kumoterkach startuje kumoter z kumoską, (przebierańcy nie będą klasyfikowani).
16.Uczestnik może wnosić protest do Komisji Sędziowskiej przed rozdaniem nagród (wpłata 50 zł).
17.Za prawidłowe przeprowadzenie imprezy odpowiedzialny jest Sędzia Główny.
* Adresy i numery telefonów, pod którymi można dokonać wcześniejszej rejestracji uczestników na „Paradę Gazdowską 2010″:
1.Szaflary 10.01.2010 – Urząd Gminy w Szaflary, ul. Zakopiańska 18, tel. 0182755551 lub 0182754703, p. Bogusława Paprocka;
2.Poronin 17.01.2010 – Gminne Centrum Informacji i Promocji, p. Łukasz Nodzyński, tel. 0182074298, promocja@poronin.pll
3.Biały Dunajec 03.01.2010 – Gminny Ośrodek Kultury, p. Krzysztof Jarosz, tel.0182001690, fax. 0182073330, gok@białydunajec.com.pl
4.Kościelisko 07.02.2010 – Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej Kościelisko, tel. 0182070051,
5.Ludźmierz 31.01.2010 – Dom Podhalański, p. Zofia Czaja tel. 0182655513, tel./fax 0182655595
6.Bukowina Tatrzańska 14.02.2010 – Dom Ludowy tel. 0182077221
7.Zakopane 24.01.2010 – Bioło Izba w Zakopanem, ul. Kościuszki 4, tel./fax 0182013330

Podsumowanie „Parady Gazdowskiej” w Kościelisku /niedziela/ (Ewentualny termin rezerwowy dla pierwszych organizatorów, którym warunki pogodowe nie zezwolą na „Paradę” w planowanym czasie.)

Robert Urbański

Jestem pasjonatem kumoterek jak wy. Ciesze się, że możemy każdego roku wspólnie przezywać emocje na torach kumoterskich. Prowadzę ten serwis od 2008 roku i dziękuje za Wasze wsparcie również dzięki waszym dotacjom.