PROPOZYCJE MISTRZOSTW PODHALA W UJEŻDŻENIU I SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY

PROPOZYCJE MISTRZOSTW PODHALA W UJEŻDŻENIU I SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY
Organizator: Stowarzyszenie Jeździeckie PRO-NATI w Ludźmierzu (www.pro-nati.pl)
Termin: 16-17.08.2014
Miejsce: Ludźmierz, ul. Podhalańska – obok jezior
CZWOROBOK I PARKUR: o wymiarach 80 x 40, naturalne podłoże trawiaste
ROZPRĘŻALNIA: o wymiarach 40 x 20, naturalne podłoże trawiaste
Termin zgłoszeń: do 14.08.2014 kontakt@pro-nati.pl
Osoby funkcyjne
Dyrektor Zawodów: Wojciech Ścisłowicz (tel. 609 098 655)
Lek. wet: Józef Baraniak
Komisja sędziowska
Ujeżdżenie: Barbara Zygmunt
Skoki przez przeszkody: Bogusława Długosz, Barbara Zygmunt, Ewelina Gałka, Michał Sysło
Gospodarz toru: Josef Matlon (SK)
Dokumenty jeźdźców:
– zaświadczenie lekarskie zezwalające na uczestnictwo w zawodach jeździeckich,
– aktualna polisa NW z tytułu uczestnictwa w zawodach jeździeckich,
– osoby niepełnoletnie – pisemna zgoda rodzica lub prawnego opiekuna.
Zawodnicy muszą startować w atestowanym kasku lub toczku z zapięciem trzypunktowym. Zaleca się też dla wszystkich niepełnoletnich zawodników kamizelki ochronne.
Wszystkich uczestników konkursów obowiązuje schludny i bezpieczny strój.
Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM.
Dokumenty koni:
– paszport z aktualnymi szczepieniami przeciwko grypie końskiej.
Startować mogą konie 4-letnie i starsze.
Rząd i ogłowie zgodne z przepisami PZJ.
Konie 4 i 5-letnie mogą startować 2 razy w ciągu dnia (w jednym konkursie lub w różnych). Koń (od 6 roku życia) może startować 3 razy w ciągu dnia – a 2 razy w jednym konkursie. Pod uwagę brany jest tylko wynik PIERWSZEGO przejazdu w danym konkursie.
(Regulamin PZJ Wyd. 10.8 obowiązujące od 1 stycznia 2014 – art. 4, pkt. 4 – Jeżeli na tym samym koniu, w tym samym konkursie startuje ten sam zawodnik drugi raz, to w konkursach, w których o zwycięstwie decyduje czas przejazdu, zalicza się wynik tylko pierwszego startu.).
Nagrody:
Nagrody rzeczowe za miejsca 1-3.
Opłaty:
Opłata startowa20 zł/1 przejazd [zgłoszenie do konkursu po terminie: 30 zł/przejazd].
Opłata za boks: 50 zł/doba (decyduje kolejność zgłoszeń)
Nocleg + wyżywienie dla zawodnika – 65zł/doba (rezerwacja przez wcześniejszy kontakt telefoniczny kom. 609 098655 do dnia 14.08.2014)
Każda zmiana na listach startowych – po ich wywieszeniu 10 zł.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów.
Organizator nie odpowiada za wypadki, szkody i kradzieże powstałe w trakcie zawodów
i w czasie transportu.
Komitet Organizacyjny nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków
i zachorowań trenera, zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych wydarzeń. Zawodnicy i właściciele odpowiadają osobiście za zniszczenia w stosunku do osób trzecich, spowodowane przez nich samych, ich pracowników lub ich konie. Dlatego zalecane jest zawarcie stosownego pełnego ubezpieczenia OC na czas udziału w zawodach.
Listy startowe oraz uaktualniony program dostępne na stronie internetowej www.pro-nati.pl
Sprawdzanie dokumentów:
sobota w godz. 15:00 – 16:00
niedziela w godz. 10:30 – 11:30
Program :
Sobota 16.08. – UJEŻDŻENIE
16.00 – Konkurs I – program L2
17.00 – Konkurs II – program P1
Niedziela 17.08. – SKOKI PRZEZ PRZESZKODY
12.00 – Konkurs I 50 cm z trafieniem w normę czasu (dod. S1)
13.00 – Konkurs II 70 cm z trafieniem w normę czasu (dod. S1)
14.30 – Konkurs TATARSKI DLA DZIECI
15.30 – Konkurs III 80 cm zwykły art. 238.2.1
17.00 – Konkurs IV 100 cm zwykły z rozgrywką art. 238.2.2
Godziny rozpoczęcia konkursów mogą ulec zmianie ze względu na ilość startujących par.
W konkursie TATARSKIM mogą startować zawodnicy, którzy NIE STARTUJĄ w konkursach I – IV.
Dekoracje będą się odbywały od razu po zakończeniu konkursu.
Na terenie zawodów będzie działała gastronomia.
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
Na wszystkich etapach treningu i przygotowania konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy oraz do przypadków nadużywania pomocy.
Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także podczas podróży powrotnej z zawodów.
Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranna opiekę po zakończeniu zawodów a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach , spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.
Propozycje zatwierdzone przez Małopolski Związek Jeździecki dn.08-08-2014
Monika Lubkiewicz-Boruta
Vice Prezes Zarządu MZJ d/s Sportu

Robert Urbański

Jestem pasjonatem kumoterek jak wy. Ciesze się, że możemy każdego roku wspólnie przezywać emocje na torach kumoterskich. Prowadzę ten serwis od 2008 roku i dziękuje za Wasze wsparcie również dzięki waszym dotacjom.