Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Kim jesteśmy

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu https://kumoterki.pl

2. Administratorem Twoich danych na tej stronie jest Robert Urbański

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych zostały opracowane wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy je i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych.

4. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Administratora i wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.

5. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


Jakie dane osobiste są zbierane i dlaczego

Użytkownik strony www.socjopatka.pl może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter.

Dodatkowo jeżeli na blogu pojawia się konkurs, zbierane będą dane osób, które wygrały: imię, nazwisko i adres korespondencyjny. Dane zbierane w celu wysyłki nagrody. Po wysyłce dane te będą usuwane. Nie przechowywane.

Dane podane podczas zamówienia w sklepie internetowym będą wykorzystywane jedynie na potrzeby realizacji zamówienia i wystawienia faktury VAT. Nie zostaną one wykorzystane w celach komercyjnych, bez wcześniejszej jawnej zgody.

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator Robert Urbański .
 2. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter, przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
 3. Administrator zapewnia poufność przekazanych mu danych osobowych i nie udostępnia ich żadnym podmiotom trzecim.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne, jeżeli Użytkownik chce otrzymywać newsletter.
 5. Dane osobowe są odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

Ciasteczka

1. Pliki cookies są to pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer.

2. Dzięki plikom cookies Administrator Serwisu jest w stanie ocenić realne zainteresowanie swoim Serwisem, może lepiej poznać oczekiwania i preferencje Użytkowników, zrozumieć sposób w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu oraz korzystając z najnowszych rozwiązań technologicznych, może udoskonalać Serwis czyniąc go lepiej dostosowanym do potrzeb Użytkowników.

3. Cookies wykorzystywane są w celu:

 1. Dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika
 2. Optymalizacji korzystania z Serwisu,
 3. Tworzenia statystyk za pomocą serwisu Google Analytics
 4. Retargetowania reklam przy pomocy Pixela Facebooka
 5. Zbierania komentarzy Użytkowników przy pomocy systemu do komentowania Disqus
 6. Utrzymania sesji Użytkownika
 7. Dostarczania Użytkownikowi odpowiednich treści reklamowych

4. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Ustawy świadczenia usług drogą elektroniczną, Ustawy o ochronie danych osobowych i Prawa telekomunikacyjnego.

5. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Administratora, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (tzw. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości uniemożliwi przechowywanie danych Administratora w urządzeniu końcowym Użytkownika.

7. Zmiana ustawień Cookies może w przyszłości spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, w szczególności w działaniach wymagających logowania. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).

9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

10. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.