13 Zawody w Łopusznej


PUCHAR GÓR – REGULAMIN
 
Jest to cykl zawodów jeździeckich, towarzyskich odbywających się na terenie Beskidu Wysokiego, Beskidu Wyspowego i Gorców. Pomysłodawcami i realizatorami zawodów wchodzących w skład PUCHARU GÓR są cztery ośrodki jeździeckie: Klub Sportowy „BÓR”, Stadnina Koni w Łopusznej, Stadnina Koni „DWORNA” w Rogoźniku i Stadnina Koni RANCHO PCIM w Pcimiu.
 
PUCHAR GÓR obejmuje konkurencje indywidualne i drużynowe w dyscyplinie skoki przez przeszkody oraz konkurencje indywidualną w dyscyplinie ujeżdżenie. Zawody towarzyskie mają charakter otwarty.
Konkurencje indywidualne rozegrane będą w kategoriach:
skoki kuce – junior młodszy, wysokość przeszkód do 70 cm
skoki – bez rozgraniczenia wieku i wzrostu konia, wysokość przeszkód do 100 cm
ujeżdżenie – bez rozgraniczenia, klasa L, P
Konkurencja drużynowa: skoki przez przeszkody.
 
Terminy zawodów:
17.07.2011 – Pcim – Stadnina Koni RANCHO PCIM
31.07.2011 – Łopuszna – Stadnina Koni
14.08.2011 – Toporzysko – Klub Sportowy „BÓR”
28.08.2011 – Rogoźnik – Stadnina Koni „DWORNA” – FINAŁ

 
REGULAMIN ZAWODÓW PUCHAR GÓR
1. W zawodach mogą uczestniczyć zarówno osoby pełnoletnie jak i niepełnoletnie z tym, że osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna.
2. W konkursach skoków dla kuców mogą uczestniczyć osoby urodzone w roku 1996 lub później.
3. Każdy zawodnik musi posiadać zaświadczenie zezwalające na uczestnictwo w zawodach jeździeckich od lekarza.
4. Zawodnik zobowiązany jest posiadać aktualną polisę NW z tytułu uczestnictwa w zawodach jeździeckich.
5. Wszyscy zawodnicy muszą startować w atestowanym kasku lub toczku z zapięciem trzypunktowym. Zaleca się też dla wszystkich niepełnoletnich zawodników kamizelki ochronne.
6. Dopuszczalny wiek koni od 4 lat.
7. W konkursach skoków koń może startować 3 razy.
8. Konie startujące w zawodach muszą legitymować się paszportem hodowlanym z aktualnymi szczepieniami przeciwko grypie końskiej.
9. Ostateczne zamknięcie listy startowej następuje godzinę przed planowanym początkiem konkursu.
10. Wszystkich uczestników konkursów obowiązuje schludny i bezpieczny strój.
11. Rząd i ogłowie zgodne z przepisami PZJ.
12. Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM.
13. Opłata organizacyjna za start w każdych zawodach wynosi 30 PLN od pary zawodnik/koń, pod warunkiem zgłoszenia nie później, niż 2 dni przed zawodami. Opłata za zgłoszenie po terminie wynosi 50 zł.
 
ZASADY RYWALIZACJI INDYWIDUALNEJ 
1. Konkurencje indywidualne rozegrane będą w kategoriach:
skoki kuce – junior młodszy, wysokość przeszkód do 70 cm
skoki – bez rozgraniczenia wieku i wzrostu konia, wysokość przeszkód do 100 cm
ujeżdżenie – bez rozgraniczenia, klasa L, P – programy do pobrania poniżej.
2. Do punktacji pucharowej liczone są uzyskane punkty z maksymalnie 2 konkursów na każdych zawodach.
3. Konkursy PUCHAROWE oznaczone są w propozycjach zawodów.
4. O zwycięstwie w klasyfikacji indywidualnej decyduje większa ilość punktów.
5. Ilość punktów bonifikacyjnych do rywalizacji pucharowej określona jest poniżej:
konkurs skoków 50cm (kuce)         1m – 5p, 2m – 4p, 3m – 3p,
konkurs skoków 70cm (kuce)         1m – 10p, 2m – 9p, 3m – 8p,
konkurs skoków 80cm                   1m – 5p, 2m – 4p, 3m – 3p, 4m – 2p, 5m – 1p
konkurs skoków 100cm                 1m – 10p, 2m – 9p, 3m – 8p, 4m – 7p, 5m – 6p
konkurs ujeżdżenia kl. L      1m – 5p, 2m – 4p, 3m – 3p, 4m – 2p, 5m – 1p
konkurs ujeżdżenia kl. P      1m – 10p, 2m – 9p, 3m – 8p, 4m – 7p, 5m – 6p
W dyscyplinie ujeżdżenia jeden zawodnik może startować tylko w jednej klasie (L lub P).
W konkursie skoków 50 cm mogą uczestniczyć juniorzy młodsi na dużych koniach. Punktacja dla nich wynosi: 1m – 3p, 2m-2p, 3m – 1p
 
ZASADY RYWALIZACJI DRUŻYNOWEJ
 
1. Drużyna może liczyć maksymalnie 3 osoby, ich skład nie może się zmieniać, zawodnik może być członkiem tylko jednej drużyny, ilość drużyn z danego klubu jest nieograniczona. Zgłoszenia drużyny należy dokonać najpóźniej w dniu zawodów na obowiązującym druku (w załączeniu).
2. Do klasyfikacji drużynowej sumuje się dwa najlepsze wyniki osiągnięte przez dwóch różnych członków drużyny na poszczególnych zawodach.
3. W przypadku startu na więcej niż jednym koniu zawodnik drużyny musi przed rozpoczęciem konkursów poinformować biuro zawodów wynik którego konia ma być wliczany do wyniku drużyny (do wyniku drużyny liczą się punkty zdobyte przez jednego zawodnika tylko na jednym koniu).
4. Konkursy PUCHAROWE oznaczone są w propozycjach zawodów.
5. O zwycięstwie w klasyfikacji drużynowej decyduje większa ilość punktów.
6. Ilość punktów bonifikacyjnych do rywalizacji pucharowej określona jest poniżej:
konkurs skoków 50cm (kuce)         1m – 5p, 2m-4p, 3m – 3p
konkurs skoków 70cm (kuce)         1m – 10p, 2m-9p, 3m – 8p
konkurs skoków 80cm                   1m – 5p, 2m-4p, 3m – 3p, 4m – 2p, 5m – 1p
konkurs skoków 100cm                 1m – 10p, 2m-9p, 3m – 8p, 4m – 7p, 5m – 6p
 
 NAGRODY
1. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymują pamiątkowe flots.
2. Zwycięzcy konkursów otrzymują nagrody rzeczowe lub puchary.
3. Zwycięskie drużyny otrzymują pamiątkowy puchar.

Robert Urbański

Jestem pasjonatem kumoterek jak wy. Ciesze się, że możemy każdego roku wspólnie przezywać emocje na torach kumoterskich. Prowadzę ten serwis od 2008 roku i dziękuje za Wasze wsparcie również dzięki waszym dotacjom.